Maturitní předměty - školní rok 2023/2024

Informace

Maturitní přihláška 2023

Přihlášku nelze doručit poštou ani e-mailem!! Je nutné ji podat osobně řediteli školy nejpozději:

pro jarní zkušební období do 1.12.2023.
pro podzimní zkušební období do 25.6.2024.

Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit ke každému řádnému termínu, i když předem ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!
Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Přihlášku k náhradní a opravné zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušky (jestliže chybí např. DT a PP z CJL, nemůže podat přihlášku jen k jedné části).

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz