Maturity

Profilová maturitní zkouška

Maturity

Profilová maturitní zkouška z odborných předmětů – Ekonomika a podnikání (Management sportu)

Maturitní předměty

Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě novely maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., rozhodl ředitel školy o maturitních předmětech.

Ekonomika a podnikání (Management sportu)

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz