Maturity

Společná část maturitní zkoušky

Maturity

Maturitní předměty

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných a 2 nepovinných zkoušek.

 

Povinné zkoušky

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebi 2. cizí jazyk – anglický, německý, ruský – didaktický test

Nepovinné zkoušky

  • Cizí jazyk
  • Matematika

Formy dílčích zkoušek společné části

  • Český jazyk a literatura: 1. část – didaktický test (DT)
  • Cizí jazyky: 1. část – didaktický test (DT)
  • Matematika: 1. část – didaktický test (DT)

Tematické okruhy pro pracovní listy cizích jazyků

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části (jaro/podzim)

Žák odevzdá vlastní seznam četby nejpozději do 31.3. pro jarní zkušební období MZ a nejpozději do 30.6. pro podzimní zkušební období MZ akutálního školního eoku. Školní seznam je platný vždy pro daný školní rok, nedojde-li k jeho změně ze strany MŠMT, či školy. Žák odevzdává vlastní seznam četby na předepsaném formuláři.

Žákovský seznam je platný POUZE pro daný školní rok (jarní a podzimní zkušební období). Koná-li student ÚZ v jiném školním roce, je povinen odevzdat nový seznam četby v souladu s aktuálním školním seznamem. Neodevzdá-li student vlastní četbu, bude losovat z elého školního seznamu!!

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz